Traballamos a competencia matemática.

A través da manipulación de distintos elementos que desenvolven o conteo, cuantificadores, ubicación espacial,.. e que progresivamente permitiralles adquirir a noción e o concepto do número.17 views0 comments

Related Posts

See All