Prelectura

Cando a lectoescritura intégrase no xogo espontáneo e en contextos da súa realidade, fortalécense os vínculos afectivos e comunicativos, favorecendo a aprendizaxe.





16 views0 comments

Related Posts

See All